V měsíci listopadu nás čeká vyhlášení následujících výzev:

III. Výzva Technologie

Tato výzva bude vyhlášena 2.11.2015 a je určena na realizaci podnikatelských záměrů rozvojových podniků, podporu modernizačních rozvojových projektů menších podniků.

Může se jednat např. o nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, náklady na pořízení patentových licencí, moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software.

Celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč  a míra podpory je podle velikosti podniku 35-45%.

Žadatelem může být drobný podnikatel a malé a střední podniky.

I. Výzva Obnovitelné zdroje energie

Tato výzva bude vyhlášena 16.11.2015 a je určena na vybudování, rekonstrukce malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Žadateli mohou být malé a střední podniky a zemědělští podnikatelé (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelé v potravinářství.

 V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.