AKTUÁLNÍ VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.

Žádosti se podávají od 18.12.2015 až do 30.11.2016.

Jedná se například o investice do zateplení obvodových konstrukcí, výměnu oken nebo také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

 V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.