Realizované projekty

Realizované projekty

Naše společnost od doby svého vzniku úspěšně zpracovala desítky žádostí o dotaci z operačních programů, ministerských dotačních programů a krajských a městských grantů. U všech úspěšných žádostí o dataci jsme též zajištovali i administraci projektu až po dobu vyplacení dotace na účet příjemce.

Příklady úspěšně realizovaných projektů:

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Mariánská kasárna

Operační program Podnikání a inovace

Rozvoj zpracování dřeva

Program rozvoje venkova

Založení a rozvoj mikropodniku PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.

Rozvoj mikropodniku KOVO UM

Operační program Životní prostředí

Snižování amoniaku v zemědělských podnicích