Kotlíkové dotace 2016

Od 18. ledna 2016 bude vyhlášena výzva na kotlíkové dotace v Jihočeském kraji. V rámci tohoto programu lze získat dotaci na výměnu kotlů v domácnosti. Podpora je určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo,
  • plynový kondenzační kotel,
  • kotel na pevná paliva.

Další podmínkou poskytnutí dotace je:

  • bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu na doporučení energetického specialisty nebo
  • splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ nebo
  • současně podána žádost na zateplení z programu Nová zelená úsporám.

Max. výše způsobilých výdajů je 150 tis. Kč. Výše dotace 70 – 85 % dle zvoleného nového zdroje tepla a umístění projektu.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.