Dotační management

Dotační management

U projektů, u kterých byla přislíbena dotace, nabízíme službu spojenou s administrací projektu po celou dobu jeho realizace až do doby vyplacení dotace. Naše služby zahrnují především tyto činnosti:

  • Vypracovaní průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv včetně žádosti o platbu
  • Seznámení žadatele s pravidly daného dotačního programu
  • Průběžná kontrola aktivit projektu a jejich dokazování
  • Pravidelné informativní schůzky, na kterých bude řešen aktuální stav projektu, dokladování, fakturace, proplácení faktur a dodržování pravidel daného dotačního programu
  • Administrace a hlášení změn v projektu
  • Komunikace s poskytovatelem dotace
  • Kontrola dodržování harmonogramu a milníků projektu
  • Účast na fyzické kontrole ze strany poskytovatele dotace

Rádi Vám pomůžeme i s administrací projektu, na který jsme žádost o dotaci nezpracovávali my.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.