Dotační poradenství

Dotační poradenství

Poskytované služby v oblasti dotačního poradenství

  • Identifikace potřeb a audit dotačních možností
  • Monitoring dotačních příležitostí
  • Zpracování žádostí o dotace
  • Podpora při zajištění povinných a nepovinných příloh k žádosti
  • Zpracování studií proveditelnosti

 

Zpracování žádostí o dotace

V přípravné fázi projektu budeme s Vámi plánovat investiční kroky a harmonogram tak, aby plně odpovídal zvolenému dotačnímu titulu. Současně Vám pomůžeme připravit veškeré dokumenty a vyjádření vztahující se k procesu podání žádosti.

Mezi základní povinné dokumenty, které pro Vás zpracujeme, patří zejména:

  • Vlastní žádost
  • Projektová žádost (podnikatelský záměr)
  • Logický rámec
  • Studie proveditelnosti (viz dále)
  • Cost-benefit analýza (CBA, analýza užitků a nákladů)

 

Přepracování dříve neúspěšných žádostí

Žádali jste již o dotaci? Bohužel neúspěšně?

Ať je příčina jakákoliv, neúspěch by Vás neměl odradit od dalších pokusů. Obraťte se na nás, společně celý projekt přezkoumáme a přepracujeme tak, aby Vaše další žádost již byla kladně přijata.