23. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

4. 7. 2012 ROP Jihozápad, oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásila 23. výzvu ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s alokací 560 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat počínaje dnešním dnem.


23. výzva ROP Jihozápad s celkovou alokací 560 mil. Kč je zaměřena je na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a to v následujících aktivitách:

Aktivita 1 – Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení

Aktivita 2 – Výstavba a modernizace zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) – mimo ubytovací kapacity. Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení.

Aktivita 3 – Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku – mimo ubytovací kapacity.

Aktivita 4 – Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení. Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.