31. výzva ROP Jihozápad, rekonstrukce místních komunikací

31. výzva ROP Jihozápad

27. 1. 2014 31. výzva ROP Jihozápad na rekonstrukci místních komunikací

Od dnešního dne je možné předkládat další žádosti o dotace do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2014 ve 12 hodin. Celkově bude mezi žadatele rozděleno 210 mil. Kč.


Oprávněnými žadateli jsou obce, organizace zakládané či zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí. Procentuální výše dotace je 85 %. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt je 500 000,- Kč, pro obce do 500 obyvatel činí minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 000 000,- Kč. Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt je 15 000 000,- Kč

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.