Eko-energie – III. výzva programu – prodloužení

2. 5. 2012 Eko-energie – III. výzva programu – prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. 5. 2012 třetí (prodlouženou) výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí.


Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace bude pro oblast OZE zahájen 21. 5. 2012 a ukončen 8. 6. 2012. Pro oblast Úspor energie bude příjem žádostí otevřen od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012.

Žádost o dotaci mohou podat podnikatelské subjekty působící v České republice. Podpořeny mohou být projekty zaměřené na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (např. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, zlepšování tepelně technických vlastností budov, využití odpadní energie v průmyslových procesech pro vlastní spotřebu podniku, a další) a výstavbu nových či rekonstrukci stávajících malých vodních elektráren.

Žadatelé mohou získat až 30 mil. Kč dotaci pro projekty z oblasti úspor energie a pro projekty z oblasti OZE 60 mil. Kč. Výše dotace je 30 – 50 % ze způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.