III. Výzva, I. prodloužení, programu Rozvoj OPPI

13. 3. 2012 Informace o připravovaném znovu vyhlášení Výzvy III, I. prodloužení, programu Rozvoj OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nový termín pro příjem registračních žádostí do programu Rozvoj.


Příjem registračních žádostí (RŽ) v rámci této Výzvy bude otevřen po dobu 7 dnů v termínu do 14 dnů od data zveřejnění výzvy. Předpokládaný harmonogram příjmu RŽ je 10. 4. 2012 od 12:00 hod. – 17. 4. 2012 do 12:00 hod.

Z tohoto operačního programu lze získat dotaci na nákup strojů a zařízení včetně příslušného softwarů a patentových licencí ve výši až 20 milionů Kč. Místo realizace projektů je omezeno na regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti. V Jihočeském kraji mohou o dotaci zažádat malé a střední podniky realizující projekt v okrese Český Krumlov.

Vzhledem k velkému zájmu nebude žadatelům umožněno doplnění žádosti po jejím podání v případě, že nebude splňovat formální náležitosti.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.