AKTUÁLNÍ VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy.

Žádosti se podávají od 18.12.2015 až do 30.11.2016.

Jedná se například o investice do zateplení obvodových konstrukcí, Pokračování textu AKTUÁLNÍ VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH

V měsíci listopadu nás čeká vyhlášení následujících výzev:

III. Výzva Technologie

Tato výzva bude vyhlášena 2.11.2015 a je určena na realizaci podnikatelských záměrů rozvojových podniků, podporu modernizačních rozvojových projektů menších podniků.

Může se jednat např. o nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost, náklady na pořízení patentových licencí, moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software.

Celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč  a míra podpory je podle velikosti podniku 35-45%. Pokračování textu V měsíci listopadu nás čeká vyhlášení následujících výzev:

Mariánská kasárna hlásí: „OTEVÍRÁME!“

galerie_marianska_220px

Ve čtvrtek 3. 9. 2015 od 10 hodin proběhne slavností otevření nově vzniklé galerie v objektu Mariánská kasárna.

Při slavnostním znovuotevření se můžete těšit na skvělé jídlo, pití a bohatý program na celý den pro všechny věkové kategorie! Na rožni se bude točit býk z Novohradských pastvin, budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si celou historickou budovu Kasárna při komentovaných prohlídkách, při kterých nahlédnete jak do samotné Galerie, tak i do moderně vybavených apartmánů. V přízemí se pro Vás připravuje kavárna, kde se budete i v budoucnu moct posadit a vychutnat si nejlepší kávu v Českých Budějovicích! Interiér kavárny navrhl umělec a rodák Michal Trpák, jehož díla jsou právě k vidění u nás v Galerii. V tento den se také v Galerii Mariánské zahájí výstava děl Božského Komedianta Salvadora Dalího.

Třetí zářijový den Vám zpříjemní hudba, divadlo a k večeru vystoupí Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva a s hosty Charlie McCoye (USA) a Kateřina García.

Nebojte se vzít si sebou Vaše ratolesti, protože i na ně jsme mysleli a připravili jsme pro ně celodenní výtvarný program pod vedením dětské výtvarné dílny ateliéru TVOR.

Na tento projekt naše společnost připravila úspěšnou žádost o dotaci do 29. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, projekt jsme administrovali a nyní se podílíme i na zajištění jeho udržitelnosti. Pokračování textu Mariánská kasárna hlásí: „OTEVÍRÁME!“

OP Rybářství: OSA 2.2 a – Produktivní investice do akvakultury

Na podzim 2015 je plánována výzva z Operačního programu Rybářství. V rámci této výzvy budou moci žadatelé získat dotaci na tyto aktivity:

  • zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje – produktivní investice do akvakultury,
  • výstavba rybníků
  • zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory
  • odbahňování: obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna

Pokračování textu OP Rybářství: OSA 2.2 a – Produktivní investice do akvakultury