PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020

V druhé polovině září 2015 očekáváme první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. V rámci tohoto kola budou podporovány investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnická infrastruktura, technika a technologie pro lesní hospodářství.

  1. Investice do zemědělských podniků

V rámci tohoto programu budou podporovány investice na zimoviště, speciální zemědělské stroje, sklady, stavby peletáren a stavby pro zahradnictví.

Příjemcem musí být zemědělský podnikatel.

  1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

V rámci tohoto programu budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvádění výrobků na trh.

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce krmiv či výrobce potravin.

  1. Lesnická infrastruktura

Podporovány budou rekonstrukce lesnické infrastruktury, lesní cesty.

Žadatelem můžou být FO, PO, obce, sdružení a svazky oprávněné hospodařit v lesích.

  1. Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podporovány budou stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování těžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Příjemcem dotace můžou být FO, PO, obce, sdružení a svazky oprávněné hospodařit v lesích.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.