Výbor Regionální rady Jihozápad schválil prodloužení 27. výzvy a vyhlášení 29. výzvy

24.10.2013 Výbor Regionální rady schválil prodloužení 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Zároveň Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.


Projektové žádosti pro 27. Výzvu, Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství tak mohou žadatelé předkládat až do 20. 12. 2013. Nový text výzvy a další podklady pro přípravu žádostí o podporu projektu naleznete pod tímto odkazem.

Zároveň Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch – muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice, Dotace Jižní Čechy, Dotační poradenství Jižní Čechy