35. výzva ROP Jihozápad na rekonstrukci místních komunikací

Od čtvrtka 20. listopadu do pondělí 22. prosince 2014 do 12 hodin lze předkládat žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací v Jihočeském a Plzeňském kraji. Celkově bude v rámci této výzvy přerozděleno 115 000 000 Kč.

Podpořeny budou projekty zaměřené na rekonstrukci silnic II. a III. tříd a zároveň zaměřené na následující aktivity: výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zlepšení dostupnosti částí obcí, výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě,

Oprávněnými žadateli jsou obce, organizace zakládané či zřizované obcemi a dobrovolné svazky obcí. Procentuální výše dotace je 95 %. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt je 500 000,- Kč, pro obce do 500 obyvatel činí minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 000 000,- Kč. Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt není stanovena.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.