Vyhlášení 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

21. 2. 2012 Došlo k vyhlášení 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Dne 20. 2. 2012 Výbor regionální rady vyhlásil 19. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad na projekty středních a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání.


Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku. Pro žadatele je v této výzvě připraveno celkem 194,7 mil. Kč. Žádat o dotaci mohou podat obce, města, kraje, školy a školská zařízení. Výše dotace se odvíjí od typu žadatele. Výzva bude otevřena 22. 2. 2012 a termín pro předkládání žádostí bude ukončen 15. 6. 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.