XXXV. výzva OPŽP – prioritní osa 3

17. 2. 2012 Byla vyhlášena XXXV. výzva OPŽP – prioritní osa 3

Dne 16. 2. 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na prioritní osu 3 – udržitelné využívání zdrojů energie.


V rámci této výzvy bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) a aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). Pro žadatele je v této výzvě připraveno 2,5 mld. Kč. Žádat o dotaci mohou podat obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, veřejné a státní vysoké školy, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy a další subjekty. Výše dotace se odvíjí od typu žadatele. Výzva bude otevřena 29. 2. 2012 a termín pro předkládání žádostí bude ukončen 30. 4. 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.