Operační program Rybářství, 18. kolo

29.10.2013 Operační program Rybářství, 18. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 18. kolo Operačního programu Rybářství zaměřené na Prioritní osu 3 – Opatření ve společném zájmu.


V rámci tohoto kola OP Rybářství budou moci žadatelé zasílat Žádosti o dotace na projekty v opatření:

3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.

3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství a výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta vzdělávacím subjektům a školním podnikům v odvětví rybářství, výzkumnému ústavu se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR, rybářským svazům a

Ministerstvu zemědělství.

Příjem Žádostí o dotaci pro výše uvedená opatření bude probíhat od 26. 11. 2013 od 9 hodin do 2. 12. 2013 do 13 hodin.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Výbor Regionální rady Jihozápad schválil prodloužení 27. výzvy a vyhlášení 29. výzvy

24.10.2013 Výbor Regionální rady schválil prodloužení 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Zároveň Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.


Projektové žádosti pro 27. Výzvu, Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství tak mohou žadatelé předkládat až do 20. 12. 2013. Nový text výzvy a další podklady pro přípravu žádostí o podporu projektu naleznete pod tímto odkazem.

Zároveň Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch – muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice, Dotace Jižní Čechy, Dotační poradenství Jižní Čechy

Možnost prodloužení 27. Výzvy, 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.

21.10.2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se v rámci korespondenčního hlasování zabývá schválením prodloužení 27. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.


27. výzva ROP Jihozápad byla vyhlášena dne 2.10. 2013 s ukončením příjmu žádostí dne 1.11. 2013.

Naše klienty budeme o případné změně termínu pro ukončení příjmu žádostí bezprostředně po zveřejnění rozhodnutí informovat.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice, Dotace Jižní Čechy, Dotační poradenství Jižní Čechy

27. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

2.10.2013 27. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Dnes Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad vyhlásil 27. výzvu pro předkládání žádostí o podporu projektu do oblasti podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.


Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií v rámci vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Projektové žádosti je možné předkládat od 2. 10. 2013 do 1. 11. 2013 do 12 hodin. Seznam příjemců bude zveřejněn v březnu roku 2014.

Tato výzva je specificky koncipována na podporu odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpořeny mohou být pouze projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňujících zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice, Dotace Jižní Čechy, Dotační poradenství Jižní Čechy

26. Výzva ROP Jihozápad, rozvoj místních komunikací

26.4.2013 26. Výzva ROP Jihozápad, rozvoj místních komunikací

Od dnešního dne do 28. 6. 2013 mohou žadatelé o dotace předkládat své žádosti o podporu v rámci 26. výzvy ROP Jihozápad. Ta je zaměřena na rozvoj místních komunikací.


Seznam příjemců bude znám pravděpodobně v říjnu tohoto roku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.

Dotační poradenství České Budějovice, dotace České Budějovice, Dotace Jižní Čechy, Dotační poradenství Jižní