Kotlíkové dotace 2017

Dne 16. 3. 2017 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena 2. výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace“, které jsou určeny na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech.

Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku 2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby. Předmětem podpory bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

Výše podpory:

  • Tepelné čerpadlo 80 %, max. 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) 80 %, max. 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) 80 %, max. 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
  • Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) 75 %, max. 75 000 Kč