Založení a rozvoj mikropodniku PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.

Založení a rozvoj mikropodniku PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.

Příjemce: PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.

Dotační poradentství: GRANTYPO s.r.o.

Společnost PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova, oblast podpory III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci prostor pro nový autoservis a pneuservis a dále na nákup potřebného vybavení (jednalo se např. o zařízení pro měření geometrie, přezouvačku kol, vzducho-hydraulický zvedák a další nezbytné vybavení pro fungování servisu).

Rozpočet projektu byl 2 485 922,- Kč bez DPH, částka dotace pak dosáhla 1 242 961,- Kč. Dotace, žádost o dotaci, administrace projektu, komunikace s úřady – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. i nadále spolupracuje s příjemcem dotace při zajištění udržitelnosti projektu.