OP Rybářství: OSA 2.2 a – Produktivní investice do akvakultury

Na podzim 2015 je plánována výzva z Operačního programu Rybářství. V rámci této výzvy budou moci žadatelé získat dotaci na tyto aktivity:

  • zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje – produktivní investice do akvakultury,
  • výstavba rybníků
  • zlepšování a modernizaci související se zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně žijícími predátory
  • odbahňování: obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice s cílem zabránit usazování bahna

Plánované datum vyhlášení výzvy: září 2015

Plánované datum zahájení příjmu žádostí: říjen 2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí: říjen/listopad 2015

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.