Přehled vybraných dotací na podzim 2016

Na podzim budou vyhlášeny zajímavé dotační výzvy, především v oblasti zemědělství. Neváhejte nás včas kontaktovat a připravit se na podání žádostí.

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Dotace je určená na podporu investic v rámci živočišné a rostlinné výroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a posílení rozvoje zemědělských podniků prostřednictvím:

  • pořízení strojů a zařízení (např.speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu)
  • rekonstrukce budov včetně případné nové výstavby (výstavba skleníků, fóliovníků, výstavba či rekonstrukce ustájovacích prostor)

Žadatelem je zemědělský podnikatel.

Míra dotace je max. 40% (+10% mladý zemědělec)

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Dotace na podporu zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů prostřednictvím:

  • investice do zařízení (např. technologie pro výrobu potravin a krmiv)
  • výstavba a rekonstrukce budov (např. vlastních prodejen vč. vybavení, vlastní výrobny – jatka)
  • pořízení majetku, rekonstrukce budov včetně případné nové výstavby

Žadatelem musí být zemědělský podnikatel.

Míra dotace je max. 40%

 

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na podporu je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce prostřednictvím:

  • pořízení strojů (např. stroje omezující poškození lesní půdy a porostů)
  • investice do lesní techniky a postupů práce (např. nákup techniky pro výchovu lesních porostů)

Žadatelem musí být lesní hospodář.

Míra dotace je max. 50%.

Pro tyto žadatele je určen i program lesnická infrastruktura.

 

NEMOVITOSTI

Dotace je určena na podporu regenerace podnikatelských nemovitostí za účelem vzniku moderních objektů pro podnikání prostřednictvím:

  • pořízení a rekonstrukce objektů typu Brownfield
  • rekonstrukce nevyhovujících objektů

Žadatelem může být podnikatelský subjekt (pouze malé a střední podniky).

Max. výše dotace pro malý podnik – 45%

Max. výše dotace pro střední podnik – 35%

 

MARKETING

Dotace je určena na podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích prostřednictvím:

  • příspěvků na pronájem a zřízení stánku, pronájem výstavní plochy a dopravu exponátů a propagačních materiálů (např. propagace produktů ve výstavním prostoru na mezinárodním veletrhu v Šanghaji)

Žadatelem může být podnikatelský subjekt (pouze malé a střední podniky)

Max. míra dotace je 50%.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.