Rozvoj mikropodniku KOVO UM

Rozvoj mikropodniku KOVO UM

Příjemce: KOVO UM s.r.o.

Dotační poradentství: GRANTYPO s.r.o.

Společnost KOVO UM s.r.o. zabývající se zámečnickou a kovářskou výrobou získala dotaci v rámci 16. kola Programu rozvoje venkova, oblast podpory III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Společnost obdržela dotaci na skladové prostory a nákup potřebného vybavení pro provozovnu.

Celkový rozpočet projektu byl 2 493 510,00 Kč bez DPH, výše obdržené dotace pak 1 246 755,- Kč bez DPH. Dotace, žádost o dotaci, administrace projektu, komunikace s úřady – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. i nadále spolupracuje s příjemcem dotace při zajištění udržitelnosti projektu.