Rybník u osady Smrhov

Žadatel: Přírodní park Česká Kanada s.r.o.

Popis projektu: Projekt počítá s odbahněním rybníka na parcele p.č. 771 u osady Smrhov, k.ú. Soběnov. Bude provedeno vystruhování dna rybníku, odstranění sedimentu jeho ošetření a vybudování přístupové cesty.

Cíle projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Rybník bude po ukončení projektu sloužit svému účelu, k chovu ryb. V rámci projektu bude provedeno vystruhování dna rybníku, odstranění sedimentu a jeho ošetření. Investice do odbahnění rybníka přinese rekultivaci daného a díky tomu i možnosti plnění funkce pro chov ryb. V rámci projektu bude nově vystavěna přístupová komunikace, která bude těsně navazovat na přístup do rybníka z důvodu neznečišťování rybníka při vjezdu vozidel a umožnění tak bezpečného pohybu mechanizace a vozidel. Délka cesty bude cca 58 m, její šířka přibližně 3 m. Bude provedena ze štěrku, štěrkodrtě, a vibrované prosívky se zapřením krajů a finální povrchovou úpravou. Jedná se o stavbu trvalého charakteru, která přinese ekonomický přinos z chovu ryb. Zároveň dojde ke zlepšení krajinného rázu okolí.

Na projekt je poskytována podpora z Evropské unie.cz_ro_b_c-1