Udržovací práce na dokončené stavbě v ulici U Černé věže 301/13

Příjemce dotace: ATS INVEST s.r.o.

Předmětem projektu je rekonstrukce fasády a výměna oken na budově U Černé věže 301/13 v Českých Budějovicích. Jedná se o objekt, který není nemovitou kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové rezervaci města České Budějovice.

V rámci projektu došlo k opláchnutí fasády tlakovou vodou, vyspravení fasády vápennou omítkou štukovou a následnému barevnému pojednání objektu dle stávající barevnosti – plocha v barvě bílé kávy, architektonické prvky kamenná šedá. Dále došlo v rámci projektu k výměně stávajících oken.

Společnost na tento projekt obdržela dotaci od statutárního města České Budějovice v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2016.logo_cb_cmyk