Rybník v městysi Besednice

Žadatel: Přírodní park Česká Kanada s.r.o.

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování, rozšíření a  odbahnění rybníka v k.ú. Besednice. Zároveň dojde k vybudování hráze, výpustě, bezpečnostního přelivu a příjezdové cesty, které nyní chybí.

Cíle projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledek projektu: Realizací tohoto projektu dojde k vybudování nového rybníka v k.ú. Besednice na místě dříve zaniklého rybníka (současný stav pozemku neodpovídá definici rybník, je to pouze louka, která rybník ani zdánlivě nepřipomíná. Nenachází se zde ani žádné příslušenství rybníka). Dojde k rozšíření plochy zaniklého rybníka. V současné době je dotčená plocha zarostlá neudržovaným travním a mokřadním porostem.

Na projekt je poskytována podpora z Evropské unie.

cz_ro_b_c-1