Muzeum Novohradska

Muzeum Novohradskasypka_logo_web_2

Naše společnost úspěšně zpracovala žádost o dotaci na projekt zaměřený na rekonstrukci staré sýpky v obci Horní Stropnice. V objektu sýpky vznikla unikátní interaktivní expozice zaměřená na oblast Novohradska.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím ROP Jihozápad. Rozpočet projektu byl 6 677 233,73 Kč bez DPH, částka požadované dotace pak dosahuje 3 337 839,30 Kč. Dotace, žádost o dotaci, administrace projektu, komunikace s úřady – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. nadále řídí i udržitelnost projektu.

Provozovatel muzea, společnost CTS INVEST s.r.o., pořádá pro oživení expozice kulturní víkendy. Každou prázdninovou sobotu budou společně s Vámi sázet chléb do pece, děti usadí na špalky před jeviště plné pohádek a ti odvážnější si vyzkouší tradiční řemesla. Podmalba na sklo, foukání skleněnek, výroba postaviček z hoblin, výroba košíku a další rukodělné práce z novohradských světnic vyzkoušíte právě v Sýpce.

Více informací naleznete na webových stránkách muzea www.sypka-stropnice.cz.

img_7141-foto_m_odehnalova
Slavnostní otevření 11.7.2015
img_7245-foto_m_odehnalova
Pec na chleba