Odborné poradenství

Odborné poradenství

V oblasti odborného poradenství poskytujeme následující služby:

 • Zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti
 • Příprava a řízení investičních projektů
 • Zpracování finančních a ekonomických analýz investičních projektů a záměrů
 • Analýza a vyhodnocení nejvhodnějších forem financování
 • Výběr dotačních možností a zpracování žádostí o dotace
 • Sestavení finančních plánů k projektům a záměrům
 • Benchmarking
 • Zpracování SWOT analýz a záměrů firem
 • Zpracování návrhů a tvorba organizačních a řídících struktur firem
 • Příprava a organizace výběrových řízení
 • Zavedení systému řízení nákladů (Implementace Controllingu)
 • Efektivita procesů
 • Zavedení a zlepšení nástrojů štíhlé výroby
 • Nákladová optimalizace

a další oblasti spojené s moderním a efektivním řízením procesů, projektů a nákladů