Rozvoj zpracování dřeva

Rozvoj zpracování dřeva

Příjemce: SOHORS spol. s r.o.

Dotační poradentství: GRANTYPO s.r.o.

V letošním roce jsme administrovali žádosti i projekty v Operačním programu podnikání a inovace. Jednalo se o podprogram Rozvoj, do kterého jsme zařadili žádost společnosti SOHORS spol. s r.o. na rozvoj zpracování dřeva.

Předmětem projektu byla modernizace stávajícího provozu na zpracování dřeva, která by vedla ke zkvalitnění a zefektivnění výroby, navýšení produkce a k rozšíření sortimentu výrobků.

V rámci projektu pak byla společností zakoupena pásová pila, vysokozdvižný vozík, teleskopický manipulátor, hydraulická ruka a tloušťkovací frézka. Celkové výdaje projektu bez DPH byly 7 216 000,- Kč, od OPPI pak bylo proplaceno 40%, to je 2 886 400,- Kč.

Merlofrézka

Dotace, žádost o dotaci, administrace projektu, komunikace s úřady – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. i nadále spolupracuje s příjemcem dotace při zajištění udržitelnosti projektu.