Mariánská kasárna

Mariánská kasárna

Naší společnosti se podařilo zajistit grant na rekonstrukci nemovité kulturní památky v centru Českých Budějovic – Mariánské kasárny. Rekonstrukce budovy je rozdělena do dvou etap dle plánovaného využití. Na obě části byla žadateli, společnosti ATS INVEST s.r.o., přislíbena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Rezidence Mariánská kasárna

V rámci první etapy dojde k rekonstrukci východního křídla budovy (směrem na Mariánské náměstí). Zrekonstruovaný objekt bude sloužit jako ubytovací zařízení, tím dojde revitalizaci památkově chráněného objektu, jeho využití v cestovním ruchu a celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu i pro život obyvatel.

Rekonstrukcí východního křídla Mariánských kasáren dojde nejen k záchraně této nemovité kulturní památky, ale též k jejímu zpřístupnění veřejnosti, které v současné době vzhledem k technickému stavu budovy není možné.

V současné době byla dokončena realizace projektu a probíhá zkušební provoz. Z nevyužitého a chátrajícího objektu vzniklo zde čtrnáct apartmánů o velikosti okolo 80 až 100 metrů čtverečních vybavených dvěma až čtyřmi lůžky. Administraci projektu po celou dobu jeho realizace a následně i žádost o platbu zajišťuje společnost GRANTYPO s.r.o.

Galerie Mariánská kasárna

Druhá etapa rekonstrukce kasáren je zaměřena na vybudování nové galerie v jižní části objektu Mariánských kasáren v centru Českých Budějovic. Vzhledem k velkým prostorům v objektu bývalých kasáren bude galerie zaměřena jednak na výstavu fotografií cestovatelé, k tomuto účelu budou sloužit především dlouhé chodby (galerie). V jednotlivých místnostech dále provozovatel uvažuje vystavovat velkoformátové umění.

Vzhledem k tomu, že objekt je úzce spjat s osobou Jaroslava Haška a jeho postavou Josefa Švejka, bude v galerii též instalována stálá expozice věnována této postavě.

V současné době byla podána žádost o platbu a byla zahájena první výstava v galerii. Galerie Mariánská se zapojila do projektu Umění ve Městě, která je zhruba od poloviny června k vidění v exteriérech jihočeského krajského města. Návštěvníci tak dostanou další možnost k bližšímu seznámení s tvorbou jednotlivých umělců, hlavně tedy tou, která je určena do interiérů.