Zateplení hal

Zateplení hal

Dotační poradentství: GRANTYPO s.r.o.

Naše společnost administrovala i projekty v Operačním programu podnikání a inovace. Jednalo se o podprogram EKO-ENERGIE, do kterého jsme zařadili žádost na snížení energetické náročnosti dvou hal v bývalém areálu MOTOR JIKOV.

Předmětem projektu Zateplení hal bylo snížení energetické náročnosti při provozu dvou administrativně-skladovacích hal v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti provozu společnosti žadatele, s očekávaným pozitivním vlivem na životní prostředí (mj. snížení emisí CO2).

V rámci projektu žadatel provedl zateplení stěn a stropů budov a výměnu oken, dveří a vstupních vrat.  Žadatel na projekt získal z programu OPPI dotaci ve výši 40 % uznatelných výdajů.

Dotace, žádost o dotaci, administrace projektu, komunikace s úřady – to vše bylo zařizováno naší společností. Společnost GRANTYPO s.r.o. i nadále spolupracuje s příjemcem dotace při zajištění udržitelnosti projektu.