OP LZZ – Vzdělávání zaměstnanců

24. 2. 2012 OP LZZ – Vzdělávání zaměstnanců

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) plánuje na první pololetí roku 2012 vyhlásit dvě výzvy na vzdělávání zaměstnanců.


Bude se jednat o profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu a na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Výzva na oblast Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu je plánována na březen tohoto roku, žádosti bude možné předkládat až do října tohoto roku. Žádosti budou moci podat všechny podnikatelské subjekty v oblasti průmyslu, výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Mezi žadatele bude přerozděleno celkem 377 mil. Kč.

Výzva na oblast Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků je plánována na druhé a třetí čtvrtletí tohoto roku. Oprávněnými žadateli budou všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, výše podpory projektu realizovaného v rámci OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Dotace bude poskytnuta na školení, kurzy, přípravu podnikových lektorů a další. Alokace výzvy je 700 mil. Kč.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.