OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

30. března 2012 OP LZZ – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu do oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.


Žadatelé budou moci získat finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, na získávání klíčových dovedností, tvorbu podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance či přípravu podnikových lektorů. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty splňující ekonomickou činnost definovanou poskytovatelem dotace. Žadatelé budou moci získat dotaci až do výše 100 % rozpočtu, maximálně 8 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 3. září 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.