OPPIK

V červnu 2015 očekáváme vypsání nových výzev z Operačního  programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto kola budou moci žadatelé podat své projekty do těchto programů: Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska či Úspory energie.

V rámci těchto programů lze podat žádosti zaměřené na modernizaci podnikatelských prostor, na vybudování či rekonstrukci center pro vzdělávání zaměstnanců, nákup nových technologií a na snižování energetické náročnosti výroby.

Oprávněnými žadateli jsou malé či střední podniky, u programu Úspory energie i velké podniky. Výše dotace je závislá ne velikosti podniku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.