PRV, Modernizace zemědělských podniků

11. 2. 2014 Program rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 proběhne příjem žádostí do Programu rozvoje venkova, do oblasti podpory Modernizace zemědělských podniků. Oprávněnými aktivita i jsou stavby a technologie v živočišné i rostlinné výrobě. Oprávněnými žadateli budou zemědělští podnikatelé a podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci.


Způsobilé výdaje:

– stáje

– pastevní areály

– jímky

– hnojiště

-sklady a další zemědělské stavby

Výše dotace může být až 60 % (v závislosti na několika dílčích aspektech) z investice bez DPH, která musí být minimálně 100 tis. Kč a maximálně 30 mil. Kč (maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření může činit max. 90 mil. Kč za období let 2007 – 2013).

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.