ROP Jihozápad – 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

12. 6. 2012 Poslední výzva na projekty z cestovního ruchu z ROP JZ

Regionální rada operačního programu ROP Jihozápad počítá s tím, že na konci června bude vyhlášena výzva pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena například podporu výstavby nových cyklostezek a cyklotras, turistických cest či výstavbu a modernizaci lázeňské infrastruktury, muzeí, koupališť, akvaparků či sjezdovek a zařízení pro kongresovou turistiku v regionu.


Mezi žadatele v Plzeňském a Jihočeském kraji bude celkem rozděleno 570 mil. Kč. Výše dotace pro jednotlivé žadatele se liší dle jejich právní formy a velikosti.

V rámci této výzvy nebudou podpořeny ubytovací kapacity a golfová hřiště. ROP Jihozápad předpokládá, že příjem žádostí pro jednotlivé výzvy z oblasti podpory 3.1, bude ukončen v říjnu a listopadu letošního roku.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.