29. výzva ROP Jihozápad, Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

1.11.2013 29. výzva ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch – muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj.


Podat žádost o dotaci mohou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a zájmová sdružení.

Mezi žadatele v Plzeňském a Jihočeském kraji bude celkem rozděleno 194 mil. Kč. Výše dotace pro jednotlivé žadatele se liší dle jejich právní formy a velikosti.

Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.