Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova pro rok 2012

29. 12. 2011 Ministerstvo zemědělství aktualizovalo harmonogram výzev Programu rozvoje venkova pro rok 2012

Před koncem roku byly zveřejněny očekávané harmonogramy příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.


Do tohoto programu mohou o finanční podporu zažádat např. obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, církve i fyzické a právnické osoby. Výše dotace se odvíjí právní formy žadatele a charakteru podporované aktivity.

Z Programu rozvoje venkova lze získat dotaci na péči o památky na venkově, na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provozovny mikropodniku v obcích do 2 000 obyvatel, na výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, na nákup potřebného vybavení pro lesnictví včetně rekonstrukce lesních cest a vybavení provozoven či na rozvoj cestovního ruchu (pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky, malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení a sportovní zařízení).

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.