OPPI NEMOVITOSTI

4. ledna 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prodloužení druhé výzvy OPPI NEMOVITOSTI

Dne 4. ledna 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prodloužení druhé výzvy Operačního programu Podnikání a inovace – programu Nemovitosti.


Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. Žádost o dotaci mohou podat jak územně správní celky, tak i podnikatelské subjekty. Výše dotace se bude odvíjet od typu žadatele a místa realizace projektu, maximálně lze získat na jeden projekt až 20 mil. Kč. Termín pro příjem registračních žádostí bude stanoven pravděpodobně na březen či duben 2012.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.