Operační program Rybářství, 15. kolo

14. 1. 2013 Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo Operačního programu rybářství, termín pro předkládání žádostí na jednotlivá pracoviště SZIF byl stanoven na 6. 2. až 12. 2. 2013. Žádosti budou moci být podány do 4 oblastí podpory.


1) 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c), d), e) – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

2) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

3) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního – příjemci dotace mohou být uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

4) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta vzdělávacím subjektům a školním podnikům v odvětví rybářství, výzkumnému ústavu se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR, rybářským svazům a Ministerstvu zemědělství.

Na březen tohoto roku je dále plánováno 16. kolo OP Rybářství, kde budou moci žádat i ty subjekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy již dotaci z OP Rybářství jednou získaly.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.