PRV, Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště

14. 1. 2013 Program rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. V rámci 18. kola, které proběhne v termínu od 6. 3. do 12. 3. 2013 budou moci žadatelé podat žádosti o dotaci na jímky, hnojiště, stáje (pro skot, ovce a kozy) a dojírny (Podmínkou pro možnost v rámci projektu žádat i na stáje a dojírny je realizace min. 30 % způsobilých výdajů na jímky a hnojiště). Oprávněnými žadateli budou zemědělští podnikatelé a podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci.


Způsobilé výdaje:

Výstavby či rekonstrukce jímek, hnojišť, stájí, dojíren

Úpravy povrchů v areálu, komunikace, výsadba zeleně

Nákup strojů a technologií souvisejících s projektem

Vybavení budov a potřebná výpočetní technika související s projektem

Sklady, rampy, ploty a vše potřebné v souvislosti s projektem

Projektová dokumentace: zadávací řízení, technická dokumentace

Výše dotace může být až 60 % (v závislosti na několika dílčích aspektech) z investice bez DPH, která musí být minimálně 100 tis. Kč a maximálně 30 mil. Kč (maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření může činit max. 90 mil. Kč za období let 2007 – 2013).

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.