Operační program Rybářství, 18. kolo

29.10.2013 Operační program Rybářství, 18. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 18. kolo Operačního programu Rybářství zaměřené na Prioritní osu 3 – Opatření ve společném zájmu.


V rámci tohoto kola OP Rybářství budou moci žadatelé zasílat Žádosti o dotace na projekty v opatření:

3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.

3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství a výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta vzdělávacím subjektům a školním podnikům v odvětví rybářství, výzkumnému ústavu se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR, rybářským svazům a

Ministerstvu zemědělství.

Příjem Žádostí o dotaci pro výše uvedená opatření bude probíhat od 26. 11. 2013 od 9 hodin do 2. 12. 2013 do 13 hodin.

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás kontaktujte na mailu dotace@grantypo.cz nebo telefonu 725 762 729.